Spring til indhold
Luk

Præsentation af kursusafdelingen Kompetenceudvikling indenfor neurorehabilitering

Hjerneskaderådgivningen, Fyn, kan på baggrund af 20 års erfaring med rådgivnings- udviklings- og koordineringsopgaver og 10 års erfaring som VISO-leverandør på sen-hjerneskadeområdet, tilbyde en vifte af relevante ydelser, som bidrager til at det ønskede resultat for borgeren står i et realistisk forhold til de tilstedeværende ressourcer.

Vi henvender os primært til aktører, som har borgere med erhvervet hjerneskade som brugergruppe. Det er typisk kommunale og regionale aktører, som har indsatser til målgruppen inden for social-, arbejdsmarkeds-, og sundhedsloven.
Vores viden refererer til erfaringer med undervisning af diverse faggrupper, hvad enten disse arbejder flerfagligt eller tværfagligt. Det være sig medarbejdere i hjemmeplejen, i dag- og døgntilbud eller i rehabiliteringstilbud spændende fra almen til specialiseret niveau.

Vi tilbyder således på forhånd fastlagte kurser, men har stor erfaring i at skræddersy specifikke kurser og temadage tilpasset den enkelte arbejdsplads og dens faggrupper og i relation til den dagsorden og effekt, som er ønskværdig der. Vi hylder princippet om at inddrage cases fra kursisternes egen dagligdag, da det er et ønskværdigt mål, at deltagerne kan anvende deres nyerhvervede viden fra undervisningen i deres egen praksis, når de kommer hjem.
Derudover tilbyder vi konsulentbistand til opstart af nye tiltag, projekter, etc., hvor vi med konkret viden og erfaringer kan bidrage til en faglig, organisatorisk og procesmæssig udvikling. 

Kontakt vores kursuskoordinator, Lisbeth Winkel Madsen, og få en uforpligtende snak om, hvad ønskerne er, og om vi er de rette til at indfri behovene.

Lisbeth Winkel Madsen: Tlf. 63 75 03 87 email lwm@odense.dk