Spring til indhold
Luk

Intro kurser Intro-kurser er gratis og tilrettelagt for kommunalt ansat personale, der har med hjerneskadede borgere at gøre
Kun for kommuner under entreprenøraftalen.

Kurser i Hjerneskaderådgivningen - 2018

 

I 2018 afholder Hjerneskaderådgivningen 2 introduktionskurser til neuropædagogik.

Kurserne er beregnet for kommunale medarbejdere på Fyn, som primært

arbejder indenfor senhjerneskadeområdet.
1.
introkursus: 

Tirsdag, d. 15. maj, onsdag, d. 16. maj og torsdag, d. 17. maj
med opfølgning torsdag, d. 21. juni 2018

Tilmeldingsfrist 9. april 2018

Du kan downloade et tilmeldingsskema her


  

2. introkursus:

Datoer for kurset i efteråret 2018 er endnu ikke fastlagt
med opfølgning

Tilmeldingsfrist

Du kan downloade et tilmeldingsskema her
  


  

Tilmeldingsblanket kan mailes til marko@odense.dk  eller sendes med post til

Hjerneskaderådgivningen

Rismarksvej 80, Blok 0

5200 Odense V

Du hører fra os efter tilmeldingsfristens udløb.


Det er ikke "først-til-mølle"-princippet, der hersker.

Derimod fordeler vi pladserne, så samtlige tilmeldte

kommuner får plads på kurset.


Undervisningen foregår i

PHØNIX, Odense Kommunes hus for Læring og Udvikling
Schacksgade 39
5000 Odense C 

Efter gennemførelse af kurset udstedes kursusbevis

- dog kun ved deltagelse alle fire dage.