Spring til indhold
Luk

Fagligt indhold

Vi tilbyder en uddannelse, hvor både teori og praksis er i højsædet, således at der i forløbet arbejdes med cases fra egen praksis relateret til undervisningen samt udarbejdelse af en skriftlig opgave som afslutning på forløbet.

Hjerneskaderådgivningens fagkonsulenter indenfor fysioterapi, ergoterapi, pædagogik og neuropsykologi vil forestå undervisningen suppleret af udvalgte oplægsholdere med særlig ekspertise indenfor relevante temaer.

Program 2017/18 

Hvorfor:

En akut opstået hjerneskade vil altid påvirke de kognitive funktioner således personerne får vanskeligheder med ex. vågenhed/arousal, opmærksomhed, koncentration, hukommelse, problemløsningsfunktioner mm.


Fordi:

En kognitiv indfaldsvinkel giver ofte en plausibel forklaring på det uforklarlige i adfærden.


Resultat:

Erfar hvordan usynlige årsagssammenhænge bliver synlige i en logisk rationel forståelsesramme via indsigt i hjernen som funktionelt system.

Neuropædagogikken kan ikke helbrede den hjerneskadede person, men den kan afhjælpe de kognitive symptomer gennem bevidstgørelse, kompensation og via strategier, hvorved borgerens egen mestringsevne øges.

Neuropædagogikken skaber hermed en tværfaglig helhedsforståelse af mennesket og dets individuelle behov i rehabiliteringsmæssig sammenhæng.


Hvem:

Professionelle, som samarbejder med borgere, der har en erhvervet hjerneskade. Det kan fx være pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere, social- og sundhedsassistenter/-hjælpere, psykologer, sygeplejersker eller andet personale som samarbejder med målgruppen.