Spring til indhold
Luk

Hjerneskaderådgivningens funktion

Hjerneskaderådgivningens funktioner er:  

  • Koordination af foranstaltninger til senhjerneskadede

  • Konsulent- og rådgivningsopgaver i forhold til henviste, pårørende, kommunale myndigheder og andre samarbejdspartnere

  • Faglige indstillinger til brug for visitation

  • Tilbud om undervisning til professionelle, der har senhjerneskadede som målgruppe

  • Leverandør til VISO, den nationale videns- og specialrådgivnings-organisation                                                                 

          
Hjerneskadeteam 65+ funktioner:
Gældende for borgere, som er over 65 år og bosat i Odense kommune

  • Specialiseret rådgivning, sparring og undervisning med henblik på kompetenceudvikling af personalet i forhold til den enkelte borger
  • Vejledning og rådgivning til den ramte og pårørende, under forudsætning af at der er rehabiliteringspersonale tilknyttet