Spring til indhold
Luk

Formål

 

Hjerneskaderådgivningens formål er, at:

 

  • yde specialiseret rådgivning til henviste, dennes pårørende samt fagpersoner
  • medvirke til at koordinere fra sygehusudskrivelse til etablering i eget hjem eller anden foranstaltning
  • skabe overblik over eksisterende tilbud og muligheder
  • gennem samarbejde medvirke til, at der sikres optimale tilbud under hensyntagen til såvel brugerens ønsker og behov som til kommunens serviceniveau
  • medvirke til at den senhjerneskadede får nye handlemuligheder og dermed bidrage til bedre livskvalitet og handlekompetence for den skadede samt dennes pårørende på kort og på lang sigt


  •